Nieuws

09-05-23 – Uitspraak Raad van State over lokale normen Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Woensdag 12 april heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over de ingediende beroepen tegen Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. De conclusie van de uitspraak luidt als volgt: “De Raad van State oordeelt dat de gemeenteraad en het provinciale college alle beschikbare, algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten hebben gebruikt om de lokale milieunormen voor het project Delfzijl Zuid Uitbreiding vast te stellen. Met deze uitspraak kan de bouw van het windpark doorgaan en is het besluit nu onherroepelijk vastgesteld.” 

De initiatiefnemers van Delfzijl Zuid Uitbreiding (ZuidZes B.V., Eneco Wind B.V., Kloosterlaan B.V. en Hinerg B.V.) zijn zeer verheugd met de uitspraak. Op zeer korte termijn wordt de bouw van het windpark voortgezet.  

In juni 2021 heeft de RvS een tussenuitspraak gedaan in het beroep tegen Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. De RvS heeft het project in deze tussenuitspraak de gelegenheid gegeven om project-specifieke normen vast te stellen in afwachting van nieuwe landelijke normen. Deze specifieke normen voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding zijn in december 2021 vastgesteld door gemeente en provincie. Tegen deze besluiten zijn nieuwe beroepen ingediend. De uitspraak die nu is gedaan betreft die ingediende beroepen. Met deze uitspraak komt er een einde aan het juridische traject voor het project Delfzijl Zuid Uitbreiding en zijn zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning onherroepelijk vastgesteld.

16-05-22 – Bouwbrief 1 – start bouw (PDF)

16-05-22 – Statement start bouw Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (PDF)

Nieuwsarchief

03-11-20 – Nieuwsbrief november 2020 (PDF)

04-7-20 – Nieuwsbrief juli 2020 (PDF)